lørdag den 9. april 2016


Som nævnt andetsteds, aftog Kawamotos produktion af malerier i slutningen af 60'erne til fordel for andet arbejde. Han kom i forbindelse med mange store og små firmaer, der brugte ham som tolk ved forretninger med japanske firmaer. Både som egentlig oversætter af skrevne tekster, men også som deltager ved forretningsmøder og selskablige aktiviteter, hvor tolkning kunne være nødvendig.

I 1973-74 var han således på tolkeopgave, da Scan-Globe indgik en betydelig eksportaftale med det største japanske forlag "Kodansha" på 3-4 millioner kroner årligt.
Salget drejede sig om de på den tid helt nyudviklede globusser med indstillingsskalaer for længde- og breddegrader, der med en lysplet kunne lokalisere et hvert sted på jorden. Dertil hørte en bog med forklarende tekst og over 50.000 stednavne.

På billedet ses fra venste;  Scan-Globes adm. direktør Willy Schmidt, Kodanshas direktør Ninoru Fujita, marketing direktør Ulf Nygart og yderst til venstre angivet som tolk; Mitsuo Kawamoto.